اخبار پویش فضای مجازی مشاهده تمامی اخبار
پویش فضای مجازی مبارزه با اعتیاد

ضرورت پویش های فضای مجازی

اسفند 1398
امروزه پویش های مردمی در پیشگیری از اعتیاد موثرند در این میان رسانه های جمعی وشبکه های اجتماعی نقش مهمی در شکل دهی هدایت ورهبری این پویش ها بر عمده دارند.چرا که رسانه ها وشبکه های اجتماعی با کارکردها و ویژگی هایی که در ابزار ها برنامه ها پیام ها و همچنین پتانسیلی که در شکل دهی به پویش های مردمی دارند قادرند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد بر عهده گرفته و به رفع این اسیب کمک کنند. در واقع رسانه ها ومخصوصا شبکه های اجتماعی می توانند با تشکیل پویش های مردمی هم از بعد اموزش واگاهی وهم از بعد دسترسی ودربرگیری وهم ایجاد ارتباط دوسویه در مرحله اول با اطلاع رسانی و اگاهی دهی به قشر عظیمی از مردم مانع گرفتار شدن انها در دام اعتیاد گردند ودر مراحل بعد متناسب با نوع مخاطب با ایجاد فضای تعاملی وانتشار تجارب مفید مشاوره وپیگیری امکانات به افراد گرفتار کمک کنند ودر نتیجه با بسیج کردن امکانات خود در راستای گسترش برنامه ها، اطلاعات وپیام های مرتبط، ضمن اصلاح دیدگاهای مضرو ایجاد حساسیت عمومی، به حمایت از آسیب دیده ها بپردازند .در پژوهش حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی وتحلیلی تهیه شده است این پرسش اصلی مطرح می شود که نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در شکل دادن و انسجام بخشیدن به پویش های مردمی در فضای مجازی چیست و پویش های مردمی چگونه از طریق رسانه ها ومخصوصا شبکه های اجتماعی می توانند به پیشگیری از اعتیاد کمک کنند نتایج بدست اماده از بررسی پاویش های مردمی با تاکید بار نقش وکارکرد رسانه های جمعی وشبکه های اجتماعی از یکسو و مولفه های پیشگیری از اعتیاد از سوی دیگر نشان می دهد که یکی ازعوامل مهم پیشگیری از اعتیاد تشکیل پویش های مردمی بوده که به اگاهی بخشی وایجاد حساسی عمومی در جامعه نسبت به مشکلات واسیب های اعتیاد میپردازد واز طرفی رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی قادرند هم باعث شکل دهی این پویش ها شوند و فضا را برای گسترش وبا اهمیت تلقی کردن انها فراهم کنند وهم خودشان در پیشگیری از اعتیاد موثر واقع شوند.
پویش مبارزه با اعتیاد فضای مجازی

پویش مقابله با اسیب اجتماعی اعتیاد حرکتی برای شناسایی ریشه های نهان اعتیاد در جامعه (ادامه ...)

اسفند 98
پویش پیشگیری از آسیب اجتماعی اعتیاد از قبیل مواد مخدر ، فضای مجازی ، الکل و غیره در فضای مجازی برگزار شد پویش پیشگیری از آسیب اجتماعی اعتیاد از قبیل مواد مخدر ، فضای مجازی ، الکل و غیره در بستر فضای مجازی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسلان عبدالهی :مسول هماهنگی و برگزاری این پویش گفت با توجه به ریشه دار شدن این معضل ما بر ان شدیم که به دنبال آسیب شناسی و شناسایی راه حل های پیشگیری ،از مشارکت تمامی گروه های سنی و اقشار جامعه و افراد اسیب دیده از اعتیاد تحت عنوان این پویش در فضای مجازی منتشر نماییم وی در ادامه افزود :امیدواریم این حرکت فرهنگی حین برقراری رقابت سازنده بستر رشد ، پژوهش و مشارکت اجتماعی را به دنبال معاون اجرایی مجتمع دیجیتال استان خوزستان افزود :این پویش از تاریخ اول اسفند ماه به مدت شش ماه ادامه خواهد لذا علاقمندان به شرکت در این پویش میتوانند با مراجعه به سایت khzfanoos.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و اثار خودشون رو طبق دستور عملی که در سایت برگزار اعلام گردیده ارسال نمایند
چند رسانه ای
  • مبارزه با اعتیاد
  • اعتیاد به اینترنت
  • ترک سیگار
  • پویش مبارزه با اعتیاد فضای مجازی
  • عتیاد انهدام رویا
  • اعتیاد جوانان
  • فضای مجازی
  • اعتیاد جوانان به اینترنت

پویش فضای مجازی

برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی اعتیاد

اسفند ماه 1399
همکاران و برگزار کنندگان